Thư mời và thư cảm ơn quý phụ huynh và mạnh thường quân

Tính công khai, minh bạch là rất quan trọng để duy trì được mối quan hệ và gây dựng niềm tin ở nhà tài trợ. Sau ngày hội bóng đá vui, trường TH Hương Toàn 2 đã huy động được 8.370.000 đồng. Trong quá trình diễn ra ngày hội, nhà trường liên tục cập nhật và thông báo đến toàn trường số tiền quý vị phụ huynh và mạnh thường quân hỗ trợ CLB bóng đá, và ngày hôm sau đó, nhà trường gửi một thư cám ơn đến những đơn vị/ cá nhân đã hỗ trợ CLB, chỉ một động tác nhỏ nhưng đây chính chìa khóa quan trọng để trường TH Hương Toàn 2 luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ nhiệt tình và liên tục của các nhà tài trợ.

Các CLB muốn tham khảo thư mời và thư cám ơn của trường TH Hương Toàn 2, xin vui lòng xem mẫu bên dưới:

THƯ MỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG BÓNG ĐÁ

THƯ CÁM ƠN

IMG_20171224_082305_resized_20171226_085614523

-------