Câu lạc bộ hiện tại

Hà Nội

Số CLB: 1

Đối tác:

–  VFF
–  Trường TH Đoàn Thị Điểm và Newton

Nhà tài trợ: Women Win

Quảng Trị

Số CLB: 12

Đối tác: MCNV

 

Đà Nẵng

Số CLB: 1

Đối tác: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Nhà tài trợ:

– Hội đồng Anh
– FFAV
– Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Hồ Chí Minh

Số CLB: 1

Đối tác:

– Hội từ thiện phụ nữ TP HCM
– UNICEF

Nhà tài trợ:

– FFAV
– UNICEF

Hải Dương

Số CLB: 4

Đối tác: UNFPA

Nhà tài trợ:

– UNFPA
– FFAV

Tiền Giang

Số CLB: 24

Đối tác: NMA-V

 

Trà Vinh

Số CLB: 24

Đối tác: NMA-V

 

Vĩnh Long

Số CLB: 14

Đối tác: Trung tâm Giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Vĩnh Long

Bến Tre

Số CLB: 4

Đối tác: UNFPA

Nhà tài trợ:

– UNFPA
– FFAV

Đồ Sơn

Số CLB: 9

Đối tác: Hội phụ nữ Đồ Sơn