Mạng lưới/NGO

1

Phòng Thương mại Bắc Âu tại Việt Nam (Nordcham)

FFAV là thành viên của Nordcham. Nordcham là một trong những nhà tài trợ của Cúp FFAV 2016 và đã tài trợ một vài hoạt động của FFAV

1000

Hội đồng Anh/Kỹ năng ngoại hạng

Premier League hợp tác với hội đồng Anh trong việc triển khai chương trình kỹ năng ngoại hạng, FFAV đã nhận được kinh phí tài trợ từ Premier League trong năm 2014

1000

Liên Minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V)

FFAV và tổ chức Liên minh NaUy tại Việt Nam (NMA_V) ký thỏa thuận hợp tác để triển khai mô hình của FFAV tại các dự án của (NMA_V)

1000

Làng trẻ em SOS Việt Nam

Mô hình FFAV đã được triển khai tại các làng trẻ em SOS trên toàn quốc và các giáo viên tại các làng SOS đã được FFAV tập huấn về nội dung huấn luyện bóng đá phong trào

1000

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA)

FFAV và UNFPA ký thỏa thuận hợp tác để triển khai mô hình của FFAV tại các dự án của UNFPA

1000

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)

FFAV và UNICEF ký thỏa thuận hợp tác để triển khai mô hình của FFAV tại các dự án của UNICEF

1000

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF)

WWF phối hợp với FFAV trong việc tổ chức hoạt động để nâng cao nhận thức cho các em về việc bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã tại ngày hội bóng đá vui

1000

Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy (NPA)

NPA_MA hợp tác với FFAV trong việc rà phá, đảm bảo sân bóng an toàn và đào tạo các hướng dẫn viên của FFAV trong việc phòng tránh tai nạn thương tích do bom mìn

1000

Sport Plus Alliance

Trước kia được gọi là mạng lưới KAO, được thành lập với mục đích kết nối các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao và phát triển. FFAV là thành viên của mạng lưới từ năm 2007

1000

Trung tâm nguồn lực các tổ chức Phi chính phủ (NGORC)

FFAV là thành viên của Trung tâm Nguồn lực Tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam

1000

Tầm nhìn Thế giới

Mục tiêu của chương trình One Goal: Dinh dưỡng cho mọi trẻ em ở châu Á; Đại Sứ của chương trình One Goal đã đến thăm CLB FFAV

1000

Women Win (Chương trình Goal)

Ngân hàng Standard Chartered phối hợp với Women Win để triển khai chương trình GOAL nhằm nâng cao năng lực cho các bé gái ở tuổi vị thành niên

1000

Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV)

FFAV và Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác để triển khai mô hình của FFAV tại các vùng dự án của MCNV ở Quảng Trị và Phú Yên