Câu lạc bộ kết nghĩa

Tonnesen

Tonnesen

Ông Tonnes và bà Reidun đã tài trợ cho CLB Hương Giang và Thượng Quảng từ năm 2013. Mối quan hệ giữa ông Tonnes và CLB Hương Giang bắt đầu khi công ty Odd Hansen - nơi ông từng làm việc - tài trợ xây dựng phòng CLB Hương Giang

Selje

Selje

Seljie là câu lạc bộ bóng đá ở Sogn og Fjordane. Câu lạc bộ Seljie và Đặng Dung bắt đầu mối quan hệ kết nghĩa từ năm 2014 do Liên đoàn Bóng đá Sogn og Fjordane giới thiệu

Kolstad

Kolstad

Kolstad là CLB bóng đá ở Trondheim, miền Trung Na Uy. Thông qua mối quan hệ giữa Kolstad và FFAV, Kolstad đã biết đến CLB Cộng đồng Hương An và hai CLB bắt đầu mối quan hệ kết nghĩa từ năm 2012

Sogn og Fjordane (SoF)

Sogn og Fjordane (SoF)

SoF là Liên đoàn Bóng đá cấp vùng của NFF. Thông qua hoạt động gây quỹ tại các giải bóng đá hằng năm, SoF đã huy động kinh phí tài trợ cho CLB bóng đá Hồng Tiến và các CLB lân cận