Tăng cường quản lí

Đóng góp vào việc phát triển cấu trúc và cơ chế thể thao bền vững, minh bạch và dân chủ nhằm tối đa hóa các cơ hội tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào cho tất cả các đối tượng trong xã hội

Chiến lược chuyển giao dự án cho đối tác/chiến lược bàn giao.

Trong khoảng thời gian ngắn, FFAV đã vạch ra được chiến lược bàn giao dự án. Chiến lược này hiện tại vẫn chỉ là…

Xem chi tiết

Chiến lược chuyển giao dự án cho đối tác/khả năng.

Trong quá trình chuyển giao dự án, chúng tôi sẽ liên tục xem xét, đánh giá và chọn lựa Phương án tối ưu, khả…

Xem chi tiết

Chiến lược chuyển giao dự án cho đối tác/thách thức và cơ hội.

Năm 2016 đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với FFAV. Bộ Ngoại giao Nauy (NORAD), nhà tài trợ chính của dự…

Xem chi tiết

Chiến lược chuyển giao dự án cho đối tác/luôn nhìn về ngày mai tươi sáng.

Chúng tôi mượn tựa đề một bài hát của Monty Python để bắt đầu cho phần này, bởi vì ngoài những lo lắng, những…

Xem chi tiết
1